Zahrada je živý organismus, který se neustále vyvíjí, proto není možné, mít zahradu zcela bez údržby, i kdyby se údržba omezila pouze na občasnou zálivku. I sebelépe založená zahrada bez pravidelné údržby nemůže plnit svou estetickou, obytnou ani rekreační funkci.
     Hned na začátku úvah o zahradě si ujasněte, zda opravdu máte tolik času, který můžete či chcete údržbě zahrady věnovat. Pokud nemáte dostatek času, odepřete si skalku, rozsáhlé květinové záhony a anglický trávník – právě tyto prvky jsou na údržbu nejvíce náročné.


Můžete také využít naše služby:

          »  pravidelná údržba – docházka 2 – 3x měsíčně (kompletní ošetření zahrady, počínaje pletím, přes zálivku, sečení trávníku, ochranu proti chorobám a škůdcům, po odborný řez dřevin, zazimování).
Cena pravidelné údržby záleží na potřebách vaší zahrady a nutných operacích, cenu vám rádi spočítáme na základě vaší objednávky.

          »  jednorázová (např. zazimování rostlin, jarní probuzení zahrady, apod.)

     Dále pro Vás za bezkonkurenční ceny zajistíme asanaci zahrady, rekonstrukci zahrady, kácení stromů, větší terénní úpravy, zavedení automatické závlahy, dodání výtokových kamenů, apod.

Údržba zahrad a veřejné zeleně – provádíme údržbu:
        •  soukromých zahrad
        •  veřejné zeleně (úřady, parky)
        •  zámeckých parků, zahrad a historických objektů
        •  hřbitovů
        •  školní a nemocniční zeleně