Trávník je přirozenou součástí úprav u rodinných domů, přičemž plocha trávníku obvykle zaujímá 50-70 % celkové výměry pozemku, určeného pro zahradní úpravy. Správně založený trávník má příznivý vliv na mikroklima daného prostoru, zadržuje prachové částice, do určité míry zabraňuje půdní erozi, snižuje povrchový odtok vody při přívalových srážkách, působí pozitivně na psychiku člověka nejen svou barvou, ale i přímým kontaktem a do určité míry dokáže vázat látky pro životní prostředí škodlivé.

Aby trávník tyto funkce plnil, je nutná pravidelná a důkladná péče. Pro krásný a zdravý trávník doporučujeme instalaci automatického závlahového systému, který také nabízíme.

Založení trávníku výsevem


  ✔  nižší počáteční náklady
  ✔  nový trávník je odolnější vůči nepříznivým vlivům
  ✔  jednoduchá manipulace s osivem
  ✔  lze vysévat kdykoliv ve vhodné době

  ✖  travnatou plochu získáme za delší dobu
  ✖  na osetou plochu nelze vstupovat
  ✖  nutná pravidelná závlaha, především při  klíčení osiva

Pokládka travního koberce


  ✔  okamžitý a rychlý efekt: trávník lze ihned užívat


  ✖  vyšší počáteční náklady
  ✖  složitější manipulace s travními koberci
  ✖  travní koberce nelze skladovat a
       pokládka je nutná ihned

Mezi další možnosti ozelenění plochy v případě nevhodných klimatických a půdních podmínek je využití zatravňovacích dlaždic nebo výsadba půdopokryvných rostlin jako náhrady trávníku.

Péče o trávník
Nabízíme kompletní, celoroční péči o váš trávník, protože právě trávník je z hlediska údržby nejnáročnější zelení v zahradě.

V péči o trávník nabízíme následující služby:
   –  instalace automatického závlahového systému značky Rain Bird
   –  sečení trávníku (jednorázové či pravidelné)
   –  vertikutaci a aerifikaci trávníků
   –  zajištění celoroční výživy trávníků
   –  odmechování trávníku a následná úprava pH půdy
   –  odplevelení trávníku s využitím selektivních herbicidů
   –  ochrana proti chorobám a škůdcům
   –  odborné poradenství